Wprowadzenie

Przetwarzanie danych to niezwykle szeroka dyscyplina wymagająca praktycznego zastosowania szeregu umiejętności w celu poprawnego zrozumienia i interpretacji analizowanych zbiorów danych.

Każdego dnia gromadzone są petabajty nowych informacji związanych z monitoringiem atmosfery. Przetwarzanie choćby niewielkiego wycinka z nich wymaga często stosowania złożonych algorytmów postępowania. Te z kolei wymuszają stosowanie odpowiednich narzędzi obliczeniowych, których poznanie jest procesem długotrwałym, wykraczającym najczęściej poza pojedynczy podręcznik lub kurs.

Mając na uwadze powyższe przesłanki nadrzędnym celem niniejszego skryptu jest przede wszystkim zaznajomienie z “narzędziami” języka programowania R do analizy i wizualizacji danych, które pozwolą Tobie na dalsze samodoskonalenie nabytych umiejętności.

“Analiza danych, a w szczególności analiza z użyciem programu R, charakteryzuje się stromą krzywą uczenia. Na początku wiele rzeczy będzie nowych i trudnych. Gwarantuję jednak, że wysiłek włożony w poznawanie programu R opłaci się. Z czasem będziesz coraz sprawniej przetwarzać i wizualizować dane, a elastyczność i ekspresja programu R powodują, że praktycznie nie będzie przed Tobą barier związanych z analizą najróżniejszych danych” (Biecek 2016) … nie tylko meteorologicznych…